mahivishnupriya

నా భావాలకు అక్షర రూపం ఇచ్చే ప్రయత్నం

దుర్గమ్మ…

on March 5, 2022

బస్ లో వస్తుంటే దుర్గమ్మ గుడి ముందు బస్ ఆగింది.రోజూ లాగానే అమ్మ వారిని చూసి అప్రయత్నంగా కళ్ళు మూసుకునే లోపు “అమ్మా ఇక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారా ” అన్న పిలుపుతో ఇటు వైపు తిరిగి ఎవరూ లేరు అని చెప్తూ ఆమె కూర్చోవటానికి వీలుగా పక్కనే సీట్ లో ఉన్న బ్యాగ్ ఒడిలోకి తీసుకున్నాను.అలా కాసేపు అటూ ఇటూ చూస్తూ ఆమె పాదాలు అనుకోకుండా చూశాను.పసుపు రంగులో మళ్లీ మళ్లీ చూడాలనిపించేలా ఉన్నాయి.పసుపు అందరికీ అంత చక్కగా నప్పదు.కాసేపయ్యాక మీరు ఉద్యోగం చేస్తారా అని అడిగారు అవునని చెప్పాక కాసేపు మౌనం తరువాత ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలనిపించింది. మీది ఏ ఊరు ఇక్కడేనా అనగానే మాది బొబ్బిలి దగ్గర పల్లెటూరమ్మా.నేను హైదరాబాదులో ఒకరింట్లో పని చేస్తానమ్మా.ఆలింట్లో సారు మేడమ్ము ఇద్దరూ ఉజ్జోగాలికెలిపోయాక సారు గారి అమ్మ గారిని సూసుకుంటానమ్మా.ఆ పెద్దమ్మ గోరు మంచానే ఉంటారమ్మా ఆయమ్మ గారికి అన్ని పనులు,ఇంట్లో అన్ని పనులు సేస్తానమ్మా.రెండు నెలలకొకసారి ఆళ్ళే జీతం లో డబ్బులు కాకుండా ట్రైన్ టికెట్లు కొని ఇంటికి పంపిస్తారమ్మా.ఆళ్ళు చాలా మంచోళ్ళమ్మా.నెలకి ఇరవై మూడు వేలిత్తారమ్మా.ఇటు పక్క అంత జీతాలివ్వరు కదమ్మా.మా యజమాని ఇంట్లోనే ఉంటాడమ్మా అప్పట్లో ఎక్కువ తాగీసీవోడు అందుకే ఒంట్లో బాగోదు మా అత్త సూసుకుంటాది.ఆయనకి ఒంట్లో బాగులేనపుడు,ఇళ్ళు కట్టడానికి సేసిన అప్పు పన్నెండు లచ్చలుందమ్మా దానికి వడ్డీ పెరిగిపోతంది అందుకే అంత దూరమెళ్లి పని సేయడం.

ఒక పూల కొట్టు ముందు ఒకామె దాదాపు పదేళ్ళ కూతురి జడలో పూలు పెడుతుండటం చూసి నా కూతురికి కూడా పువ్వులు చాలా ఇష్టమమ్మా నా కూతురు పదో తరగతి సదువుతుందమ్మా చాలా బాగా సదువుతాదమ్మా.దాన్ని సదివిస్తానమ్మా ఏదో చిన్న ఉజ్జోగం వచ్చినా చాలు నాలాగ ఇలా ఇంటి పనులు సేసుకోకుండా ఉంటే చాలు.

ఇలా ఆపకుండా మాట్లాడుతూ ఒక్కసారిగా మౌనంగా అయిపోయారు.కాసేపటి తరువాత నా కూతురికి నా కంటే ఆళ్ళ నాన్నంటేనే ఇష్టం.ఆళ్ళ నాన్న ఇంట్లోనే ఉండి దాన్ని జాగ్రత్తగా సూసుకుంటాడట నేను దాన్ని వదిలి ఊరు ఎళ్లిపోతానని నేనంటే అంత ఇష్టం ఉండదు.ఈ మాట వినగానే నా కొడుకు రెండేళ్ళ వయసులో ఒకరోజు అమ్మా నువ్వు మంచి కాదు నాన్నే మంచి.ఆపీసు నుంచి వేగమొచ్చేస్తాడు అన్న మాట గుర్తొచ్చింది.వాళ్ళ నాన్న ఉద్యోగం లో ఉన్న కొన్ని సౌకర్యాలు వాళ్ళ అమ్మ ఉద్యోగంలో ఉండవని అర్ధమయ్యే వయసు కాదు వాడిది.

అయినా ఆళ్ళ నాన్నకి కూడా అదంటే ప్రాణమేనమ్మా.అది పెద్దదయ్యేకొద్దీ తాగుడు మానేసాడమ్మా ఆమె ఇంకా చెప్తుంది.ఒకసారిగా తన చెయ్యి పట్టుకుని అంతా బాగుంటుంది ఏం బాధపడకు అన్నాను.అమ్మా నీ నోటి చలవ వల్ల అలాగ జరిగితే ఇంకేటి కావాలమ్మా అన్నారు.అమ్మా ఏమీ అనుకోకపోతే నా ఫోన్ నెంబరు మీకిస్తాను మీకు తెలిసినోలెవరింట్లోనైనా ఇలా పెద్దోళ్ళని సూసుకునే పని ఉంటే ఫోన్ సేయండమ్మా.పదిహేడు వేలు అలా ఇచ్చేట్లయితే వచ్చేత్తానమ్మా పిల్లకి దూరంగా ఉండటం కష్టంగా ఉంది అని ఫోన్ నెంబరు ఇచ్చి కాంప్లెక్స్ లో నవ్వుతూ చెయ్యి ఊపి వెళ్ళి పోయింది.ఇంతలో మాధురి ఫోన్ చేసింది రీజనల్ ఆఫీస్ లో women’s day celebrations కి ఎందుకు రాలేదు ఎప్పుడూ బ్యాంక్ ఇల్లు ఈ రెండింటి మధ్య లో ఇంకేమీ ఉండవా అని.మాధురి చెప్తున్నదేదీ బుర్రలోకి ఇంకట్లేదు ఇందాక బస్ లో మాట్లాడినామె పేరు ఏమై ఉంటుందా అన్న ఆలోచనలో.


2 responses to “దుర్గమ్మ…

  1. Prudhvi says:

    Welcome back

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: